Vi arbetar proaktivt med sökning och urval av ledare, specialister och säljare.

Vi använder aktiva metoder kända som headhunting and direct search.

Vissa uppdrag löser vi ytterst diskret utan annonsering, men

i många fall kombinerar vi headhunting med annonsering.


I urvalsprocessen använder vi analys- och testverktyg

samt kompetensvärdering . Det år validerade verktyg för

urval, till utveckling och för att behålla medarbetarna

samt för coaching av ledare.

Vår effektiva rekrytering har gett oss många nöjda kunder och vi har

en lång referenslista med lyckade rekryteringar. Finns det behov av hjälp med

genomförande av delar av rekryteringsprocessen som exempelvis intervjuer,

analyser och tester eller värdering av interna kandidater gör vi gärna det.

Vår "second opinion" kan många gånger vara mycket värdefull!


ExactDISC
ExactHupo
ExactLupo
ExactTupo
Exact Services1GB
Exact Services3GB
Exact Services2GB

 2010 - 2017

Kontakt / Imprint/Impressum